Order allow,deny Deny from all Cum a influențat virusul COVID-19 educația | INTU Romania | internships

Cum a influențat virusul COVID-19 educația

  1. home
  2. Blog
  3. Cum a influențat virusul COVID-19 educația

Școlile și universitățile au un rol important în dezvoltarea tinerilor, dar și în menținerea unui echilibru mental pentru aceștia. Pe lângă faptul că le oferă stabilitate, rutină și o anumită consistență, instituțiile de învățământ reprezintă pentru tineri o parte importantă în interacțiunea de care aceștia au nevoie. 

La începutul perioadei pandemice, sistemul educațional a fost forțat să se adapteze, să își îndrepte atenția către investiția în tehnologie, resurse și formarea furnizorilor de educație. Aceste aspecte au fost necesare pentru ca, la rândul lor, beneficiarii direcți ai educației să obțină condiții optime de învățare.

Cel mai eficient instrument pentru implicarea studenților în activitățile academice și menținerea accesului la învățare au fost cursurile online. Însă, pe de altă parte, lipsa accesului la tehnologie sau accesul rapid și fiabil la internet au împiedicat studenții din zonele rurale și familiile defavorizate să beneficieze de aceleași condiții. 

Astfel, pandemia a influențat calitatea educației, aducând efecte negative asupra acesteia și afectând interacțiunea dintre profesori și studenți. Pe lângă acest aspect, prin intermediul cursurilor online s-a observat o scădere a calității informației și al gradului de interes pe care studenții îl acordă orelor de curs. Din cauza faptului că aceștia nu sunt stimulați de noile tehnici de predare și  învățare, studenții preferă să conspecteze materialele didactice în mod individual. Mai mult decât atât, o nevoie identificată în rândul studenților a fost aceea de a accesa noi cursuri din sfera profesională sau personală, care satisfac la rândul lor nevoia de a aprofunda materialele prezentate în timpul orelor. Pandemia a adus efecte negative și asupra relațiilor interumane, prin faptul că studenții nu mai au contextul de a lucra și colabora ca o echipă pentru elaborarea unei sarcini.

În ceea ce privește sănătatea mintală a studenților, schimbările din educație a adus efecte negative asupra acesteia. Un studiu recent făcut de către YoungMinds, în iunie 2020, a arătat faptul că 74% dintre profesori și personalul instituțiilor de învățământ au fost de acord că închiderea școlilor și universităților a avut un impact negativ asupra sănătății mintale a tinerilor. Totodată, pentru mulți tineri, neavând acces la resurse și materiale cu care să învețe, a exista un efect negativ ulterior atât asupra realizării academice, cât și asupra bunăstării acestora. 

Pe de altă parte, putem concluziona că educația pe perioada pandemiei a înregistrat o scădere și din cauza faptului că nu s-au luat măsuri privind investițiile tehnologice pentru studenți, neasigurându-se buna funcționare a modului de învățare și asimilare a informației.

Articole recomandate

Meniu
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO

studentangajator
Element 1
Element 2
Element 3

...

se încarcă...